GRP Contest keels

Fibre glass Contest keels


Still on the topic of keels; this time about the GRP moulded ones with the ballast inside.
On several occasions alarmed owners asked me about a seam they discovered alongside their keels.
In fact they see the edge of the keel moulding which is made separate before the hull moulding was applied.
The reason Conyplex made the boats this way was to have a closed and watertight mould in which the hull could be released by floating in water.
On most of the keel shapes the mould is to deep to do the laminating in a satisfactory way, so the keel moulds are split on the centre line.
Most boats have rudder- and propeller skegs as well and those are combined to one unit.
After the laminates are cured the halves are bounded together by gluing tapes.

The hull moulds have a hole on the centre line to receive this prelaminated section.
The upper part of the keel moulding fits over the hull laminate while the keel itself hangs in to a water tight box which fits more or less around it.
Metal brackets are in the box to ensure the correct position of the keel and the skegs.
The joint with the hull mould is then taped off to avoid resin to enter the connection.

When laminating the skin of the hull the glass reinforcement is carried well over the keel section, overlapping at least 50 cm and forming one unit.
After the curing of the hull it is released by water pressure so the hull is actually floating in the female mould.
By boats with a reversed transom the transom mould could be opened.
But this is at a level the water will not reach.

The joint is then grinded flush and puttied for finishing purposes.
Unfortunately this was done by applying polyester based putty which was easy to sand flush, but not particular resistant against long time emerging in water.
So on older boats the putty layer can come off.
The best way to repair it is grind the polyester putty away and cover it up with Epoxy putty again.
It is very unlikely that there is a structural weakness.

The ballast contains lead lumps and small iron bits all cast in polyester compound containing Portland cement.
The top is covered by a GRP laminate, on with transverse floors are laminated.
However the Contest 32cs has a cast iron peace inserted.
Of my Contest designs only the C32cs and the C34 have an keel arrangement like this, but on all, the skegs are made in this way.
But boats as the Contest 29, 30, 31, 33 and 38 have their keels produced as described above.

 


De polyester kielen van sommige Contesten.

Soms wordt mij gevraagd of een naad die zichtbaar langs de kiel, en/of de scheggen van de schroefas en het roer te voorschijn komt een
teken van verzwakking van de constructie is.
In ver uit de meeste gevallen is het dat niet, en kan de naad met wat slijpwerk en een lik Epoxy plamuur worden bijgewerkt.

Wat er zichtbaar is geworden is is de overgang van de kielsectie naar het romplaminaat.
Om productietechnische redenen is de kiel en daarmee ook de beide scheggen, separaat gemaakt in twee helften die zijn samen gevoegd.
In de contramal van de rompen is een sleuf uitgespaard waaronder een waterdichte bak bevestigd is.
De vooraf gemaakte kielsectie wordt daarin geplaatst met een kleine overlap.
Onderin de bak bevindt zich wat metalen steunen voor te garanderen dat de kiel op de juiste manier uitgelijnd onder het schip komt.
De overgang van kiel sectie naar de romp mal wordt dan afgetaped om te voorkomen da er hars tussen de overlap loopt.

Bij het lamineren van de romp wordt de bewapening van de huid over een zodanig groot stuk van de kielsectie door gezet, dat het in de praktijk één geheel wordt.

De romp is op deze manier even als de mal waterdicht, en als na enkele dagen de romp voldoende is uitgehard wordt de mal vervolgens op de waterleiding aangesloten en zal de boot in de mal door zijn drijfvermogen los komen.

Na het lossen wordt vervolgens de naad langs de kielsectie wat uitgeslepen en glad geplamuurd.
Het is deze polyesterplamuur die uiteindelijk het probleem veroorzaakt, door de daarin aanwezige vulmiddelen is het een wat poreuze lag die wel gemakkelijk te verwerken is maar ook water kan opnemen.
Kortom voor verwerking aan een onderwaterschip ongeschikt.

De aangebrachte ballast is niet zichtbaar maar bestaat, met uitzondering van de Contest 32cs, uit gestapelde staven lood aangevuld met kleine ijzeren vulstukjes.
Dit is tot één geheel samen gegoten met behulp van een polyestercompound die pregel genoemd wordt maar waarin Portland cement een onderdeel van uitmaakt.
Deze pregel neemt een lange tijd om door te harden maar krimpt nauwelijks en maakt van de kiel en ook de scheggen een homogeen geheel.
Over de bovenkant is een laminaat aangebracht met daarboven de dwarsscheepse wrangen.

Van de door mij gemaakte Contest ontwerpen hebben alleen de Contesten 32cs en de C34 polyesterkielen.
Bij de andere Contesten zoals de C29, C30, C31, C33 en de C38 is de methode ook toegepast, zij hebben alle een bilge put wat op zich een voordeel